Lagerhotel

BECH GRUPPEN A/S er i dag en moderne virksomhed med det rigtige grundlag for komplette logistikløsninger til vore kunders gavn og udbytte.

42.000 kvm areal på Horsens Havn​

BECH GRUPPEN A/S ejer i dag ca. 22.000 kvm pakhuse på Horsens havn placeret både direkte til kaj og i umiddelbar nærhed på kajområderne.

Herud over råder vi over udenoms- og oplagsarealer på ca. 20.000 kvm.

Kort- og langtidsopbevaring tilbydes​

Vi tilbyder oplag af bulkvarer og stykgods - som både kort- og langtidsoplagring tilbydes. Samt håndtering fra skib direkte til kunden hvis dette måtte ønskes.

Udlejning af arealer og haller​

Vi udlejer også hele arealer og haller til virksomheders egen anvendelse og håndtering.

bubble